BG | EN
ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА

VIA VERDE WINES

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

  • На ноември 28, 2018
  • 0 Коментара

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД

гр. Сандански,  ул. „Пирин“ № 63, ет. 3

 

 СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Закупуване на технологично оборудване за съхранение, производство и отлежаване на вино във Винарска къща в УПИ XVI, кв. в с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград”

 

 

За контакти:  Веселин Василев, гр. София 1606, ул. „Григор Пърличев“ №5, ет.2, ап.5, тел.0884000013, е-mail: terakeraca@gmail.com

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Благоевград – ПК 2700, ул.  “Свобода” №1

e-mail: blriosv@yahoo.com

Please follow and like us:
 

0 Comments