Добре дошли в www.viaverde.bg

 

С използването на www.viaverde.bg Вие се съгласявате да приемете следните Общи условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина  www.viaverde.bg, собственост на „Виа Верде М” ЕООД.

Настоящите „Общи условия” представляват своеобразен договор за покупко-продажба между „Виа Верде М” ЕООД и Клиента. За клиент се счита всяко физическо или юридическо лице, получател на стока или услуга.

„Виа Верде М” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи условия.

Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина  www.viaverde.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общите условия” и се задължава да ги спазва.

„Виа Верде М” ЕООД запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес e-shop@viaverde.bg.  С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общите условия” не засягат отношенията между Клиента и „Виа Верде М” ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

С използването на www.viaverde.bg декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

1. Общи положения 

По смисъла на настоящите „Общи условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

„ВИА ВЕРДЕ М” ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202861330, със седалище и адрес на управлениие гр. Сандански, 2800, ул. „Станке Димитров” №7, представлявано от управителя Мариана Василева, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.viaverde.bg

www.viaverde.bg  е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от „ВИА ВЕРДЕ М” ЕООД.

Под „стоки и услуги“, предоставяни от „ВИА ВЕРДЕ М” ЕООД се разбират:

– вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;

– куверти/ ваучери за събития, дегустации и пазаруване на стоки;

– аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в www.viaverde.bg и е съгласно с настоящите Общи условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. „ВИА ВЕРДЕ М” ЕООД си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

„ Клиентски профил” е информацията за Клиента (име, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, имейл, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрация и съхранявана от „ВИА ВЕРДЕ М” ЕООД за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от „ВИА ВЕРДЕ М” ЕООД услуги.

С използването на този Уеб сайт Клиентът заявява, че е отговорен за поддържането на неговия профил и парола и за защитен достъп до неговия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през www.viaverde.bg , да променя паролата си за достъп. Клиентът е отговорен за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговата парола или профил.

„ВИА ВЕРДЕ М” ЕООД не носи отговорност за загуби или повреди, породени от неспазване на Вашите отговорности и задължения според тези установени Общи условия.

За да закупите продукт или да използвате услуга, предлагани от този Уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18-годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна и пълна информация; и (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна и пълна.

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, или се отнесете към нашия отдел „Връзка с Клиенти”, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Комуникацията от наша страна се осъществява чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно, съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

2. Поръчки за покупка

За да поръчва предлаганите продукти и услуги от www.viaverde.bg , Клиентът е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите „Общи условия”.

При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация: за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и имейл; за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, имейл.  С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (5) сте съгласни с „Общи Условия” на www.viaverde.bg като отбележите полето „Съгласен съм“ с Общите условия за покупко-продажба на  онлайн магазина www.viaverde.bg

www.viaverde.bg  незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на „Виа Верде М” ЕООД и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Процес на поръчка за покупка 

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

  • Избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята „кошница“
  • В своята „Кошница“ Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Продължи”).
  • За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си (ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Продължи”;
  • Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.
  • Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката (имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.
  • Клиентът потвърждаава заявените данни от бутона „Продължи”

Поръчката за покупка на стока през www.viaverde.bg се счита за извършена след натискане на бутона „Потвърди „.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за www.viaverde.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката 

Поръчката за покупка се приема от www.viaverde.bg чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на www.viaverde.bg, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката се изпълнява след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

3. Информация за доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес или офис за доставка от куриерска фирма Еконт. При поръчка, Клиентът посочва начин на доставка.

Цената за доставка на поръчка до 100лв с ДДС е с фиксирана цена – 15.00 лв и е за сметка на Клиента. Всички разходи за доставка на поръчка над 100.00 лв са за сметка на „Виа Верде М“ ЕООД и доставката е безплатна за клиента.

Доставката се извършва в рамките на 5 работни дни след потвърждаване на поръчката.

Всички доставки са на територията на Р. България.

„Виа Верде М” ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, „Виа Верде М” ЕООД в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. „Виа Верде М” ЕООД ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. Доставката на поръчката се извършва в 6-гнездови кашони или индивидуална опаковка за конкретни артикули, за които е опоменато, че могат да бъдат закупени в единични бройки.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.viaverde.bg  се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

4. Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в www.viaverde.bg  онлайн магазин са в български левове (BGN) . Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Разходите за доставка се изчисляват според сумата на поръчката. Цената за доставка на поръчка до 100лв с ДДС е с фиксирана цена – 15.00 лв и е за сметка на Клиента. Всички разходи за доставка на поръчка над 100.00 лв са за сметка на „Виа Верде М“ ЕООД и доставката е безплатна за клиента.

Сумата, дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

  • В брой (наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставка от куриера;
  • По банков път по банкова сметка на „Виа Верде М” ЕООД

BIC:  UNCRBGSF

IBAN: BG45UNCR70001521390134

При банка: Уникредит Бубанк АД

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

4.1. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

– за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените ѝ характеристики;

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на имейл: e-shop@viaverde.bg

5. Описание на продукт

„Виа Верде М” ЕООД се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на продуктитe. Въпреки това „Виа Верде М” ЕООД не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уеб сайта е напълно точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, Вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние. ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВПИСАНИ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обявяването, описанието или позоваването към продукт или услуга на този Уеб сайт не означава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е умесно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи, имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.

Всеки продукт, предлаган на www.viaverde.bg от „Виа Верде М” ЕООД се характеризира с:

* име (изписано, както на етикета на конкретния продукт),

* цена в български лева (единична цена)

6. Права на Клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.viaverde.bg , като върне стоката (в търговския вид, в който я е получил) в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването ѝ. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до „Виа Верде М” ЕООД и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес e-shop@viaverde.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

  • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;
  • при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането ѝ при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до „Виа Верде М” ЕООД.

„Виа Верде М” ЕООД е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

„Виа Верде М” ЕООД полага грижа информацията в уеб сайта да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

„Виа Верде М” ЕООД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Виа Верде М” ЕООД.

„Виа Верде М” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.viaverde.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Виа Верде М” ЕООД.

Клиентът е длъжен да обезщети „Виа Верде М” ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Виа Верде М” ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

(1) В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

– особен вкус на предоставяните винени продукти;

– особен вкус на хранителнит продукти, когато са доставени в срока на годност и съгласно изискванията за съхранение;

– наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на предлаганите стоки.