Правo и защита на лични данни

„Виа Верде М” ЕООД уважава Вашите лични данни и се стреми да ги защити. Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме Вашите лични данни.

„Виа Верде М” ЕООД събира и използва Вашите лични данни, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия. Ако Вие сте регистрирани да използвате нашите услуги, ние може да се свържем с Вас, за да съберем обратна информация за предлаганите услуги или да Ви предложим подобрения към тях.

Вие имате право да ни помолите по всяко време да прекратим нашия директен маркетинг с Вас. „Виа Верде М” ЕООД събира и обновява информацията за своите потребители, които обслужва. Тя може да бъде събрана чрез директен контакт с Вас, от трета страна като други потребители и автоматично чрез Вашето ползване на нашите услуги.

Информацията, която Вие ни предоставяте включва данните Ви за контакт, данните Ви за регистрация и плащане, проблеми при подръжка, детайли от участия в събития, проучвания и някои съществени подробности на Вашите предпочитания.

Ако Вие сте регистриран потребител в уеб сайта www.viaverde.bg , то „Виа Верде М” ЕООД събира информация за Вашето ползване на услугите като общ начин на достъп до данни, продължителност и обем на използване на услугите и данни за трафик от използването на нашия уеб сайт. Данните за трафик включват записи на ползване, детайли за мрежата, детайли за достъпваните данни и системи, продължителност на престоя, поток на кликове и подобни ползвания или системни данни. Данните за трафик понякога може да се проследяват, свързани с не само компании, но и с отделни личности.

За всеки посетител на www.viaverde.bg, уеб сървърът на www.viaverde.bg автоматично разпознава името на домейна на потребителя. Ние също съхраняваме имейл адресите на тези, които комуникират с нас чрез имейл и съхраняваме информацията за това кои страници достъпват и посещават потребителите. Доброволно предоставената информация от потребителите, като информация от проучване и/ или регистрации на сайт също се събира. Информацията, която ние събираме се използва преди всичко за вътрешни нужди и за подобряване на съдържанието на нашия Уеб сайт и услуги. Тя също се използва и за информиране на потребителите за новостите в предлаганите от нас услуги. Тази информация не се споделя с други организации с търговски цели. Ако не желаете да получавате имейли от нас в бъдеще, моля уведомете ни с имейл на contact@viaverde.bg

Ако получавате нежелани имейли от нас, цялата наша кореспонденция предлага ясни инструкции как да ги откажете. Ако сте ни предоставили Вашия пощенски адрес или телефонен номер, Вие може да получавате периодично бюлетини или обаждания от нас за новите ни продукти и услуги или предстоящи събития. Ако не желаете да получавате тези бюлетини, моля да ни уведомите чрез имейл на адрес: contact@viaverde.bg

Освен където законът позволява или Вие изрично сте се съгласили, то „Виа Верде М” ЕООД не продава или отдава Вашите лични данни на други страни.„Виа Верде М” ЕООД ви предлага възможността да получавате по имейл бюлетин или други уведомления, свързани с продукти, представяни на www.viaverde.bg или нови услуги, които ви предлагаме. Вие можете по всяко време да заявите прекратяване на имейл уведомления или бюлетини като спазвате инструкциите за прекратяване на уведомления или бюлетини или заявите това на contact@viaverde.bg

„Виа Верде М” ЕООД може да отхвърли, да забави или да премахне съдържание от имейли, които имат същност, съдържание или прикачена информация, която може да разруши системата на www.viaverde.bg или може да предизвика проблеми със сигурността, като например вируси.

„Виа Верде М” ЕООД може да отсява имейли, които се състоят от определено съдържание, което е обидно или имейлът е нежелан или спам.

Име на компанията:

„ВИА ВЕРДЕ М” ООД, с ЕИК 202861330, със седалище и адрес на управлениие гр. Сандански, 2800, ул. „Станке Димитров” №7, МОЛ: Мариана Василева.

Сайтът www.viaverde.bg на „Виа Верде М” ЕООД и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на „Виа Верде М” ЕООД и не може да бъде използвано за други цели, освен за тези, посочени на сайта. Услугите и информацията, предоставени тук, са единствено за Ваше лично ползване. Вие имате само разрешение да ползвате сайта на „Виа Верде М” ЕООД (www.viaverde.bg). За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 29.07.2020

©2020 „ВИА ВЕРДЕ М” ООД. Всички права запазени.

За повече информация и допълнителни въпроси се обърнете към нас по имейл: contact@viaverde.bg.