Съобщение за достъп до информация

  • На януари 7, 2019
  • 0 Коментара

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД

гр. Сандански,  ул. „Пирин“ № 63, ет. 3

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, на  площ 141,11 дка находящи се в местност „ВАЛОГИ“, землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

 

Информацията е на разположение на интересуващите за периода от 07.01.2019 – до 21.01.2019 в офиса на Тера Кераца ЕООД, гр. Сандански,  ул. „Пирин“ № 63, ет. 3

 

 

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок офиса на Тера Кераца ЕООД, гр. Сандански,  ул. „Пирин“ № 63, ет. 3

 

0 Comments